Gmina Jejkowice

System Gospodarowania Odpadami

Artykuły

Informacja o zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż od miesiąca stycznia 2019 roku zmieniły się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących wysokościach:

1.
a) za osobę 16,50 zł miesięcznie (w przypadku segregacji odpadów)
b) za osobę 33,00 zł miesięcznie (w przypadku braku segregacji odpadów)

2. dla firm, przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych:

a) za jeden pojemnik 110 litrów - 33,00 złotych miesięcznie
b) za jeden pojemnik 120 litrów - 34,00 złotych miesięcznie
c) za jeden pojemnik 210 litrów - 56,00 złotych miesięcznie
d) za jeden pojemnik 240 litrów - 56,00 złotych miesięcznie
e) za jeden pojemnik 1100 litrów - 220,00 złotych miesięcznie

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyższa stawka wynosi za jeden pojemnik:

a) o pojemności 110 litrów - 65,00 złotych miesięcznie
b) o pojemności 120 litrów - 68,00 złotych miesięcznie
c) o pojemności 210 litrów - 112,00 złotych miesięcznie
d) o pojemności 240 litrów - 112,00 złotych miesięcznie
e) o pojemności 1100 litrów - 440,00 złotych miesięcznie

4 stycznia 2019


Harmonogramy wywozu odpadów

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW W MAJU 2018!

Zmianie ulega termin odbioru odpadów zmieszanych dla REJONU 3

1. Odpady zmieszane: 5 maja (było 30maja)

Za zaistniałe zmiany przepraszamy
EKO Sp. J.

1 maja 2018

Artur Szweda


EcoHarmonogram

Pobierz elektroniczny harmonogram wywozu odpadów na swój telefon.


Czytaj więcej o: EcoHarmonogram

Wspólny System Segregacji Odpadów

INFORMACJA

 

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2018r.

 

29 grudnia 2017


Czytaj więcej o: INFORMACJA

UWAGA! Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych dla REJONU 3

Zmianie ulega termin odbioru odpadów zmieszanych
i segregowanych dla Rejonu 3 w maju 2017 roku.

1. Odpady zmieszane: 9 i 29 maja (było 1 i 29 maja)
2. Odpady segregowane: 11 i 25 maja (było 1 i 25 maja)

Za zaistniałe zmiany przepraszamy
Właściciele EKO Sp. J.

12 kwietnia 2017


System Gospodarowania odpadami w Gminie Jejkowice

28 lutego 2017