Gmina Jejkowice

Informacja o zakończeniu projektu Aktywne Jejkowianki - strzec tradycji, lecz nie ograniczać się tradycją

7 października 2019

Z dniem 30.09.2019r. Gmina Jejkowice zakończyła realizację projektu "Aktywne Jejkowianki- strzec tradycji, lecz nie ograniczać się
tradycją" realizowanego w ramach wsparcia z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". W ramach realizacji projektu zorganizowano 4 wydarzenia tj. Śląski dzień Kobiet, Warsztaty Wielkanocne, Wyjazd Integracyjny do Koniakowa oraz Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca. Kwota dofinansowania wyniosła 13.000,00 zł.