Gmina Jejkowice

Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Jejkowicach

1 czerwca 2022

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Jejkowicach

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Jejkowicach została dofinansowana
z
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w kwocie 562 298,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 701001S w Gminie Jejkowice, polegająca na przebudowie jezdni, czyli wykonaniu nowej konstrukcji oraz nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wraz z krawężnikami, przebudowane zostaną skrzyżowania w ciągu drogi w zakresie nawierzchni oraz geometrii łuków. Planowany jest remont istniejącego systemu odwodnienia polegający na demontażu i rozbiórce wpustów, wymianie na nowe oraz wykonaniu remontu istniejących studni