Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dożynki Gminne 2018

Dożynki Gminne 2018

Około godz. 16:30 wystąpi gitarzysta Voyth Guitar
 
wykonujący utwory w stylu pop, rock oraz rock alternatywny.

9 września 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dożynki Gminne 2018

Spotkania informacyjne w ramach rządowego programu CZYSTE POWIETRZE

Czyste powietrze

Ministerstwo Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Program realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania prezentowane będą  założenia Programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Będzie ono okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. 

Prowadzący spotkania eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym  skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

 Termin spotkania:

 12.09.2018 r., godz. 17:00

 Miejsce spotkania:

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego
44-290 Jejkowice, ul. Główna 42

Pliki do pobrania

Czyste-powietrze-ulotka-v14.pdf (774.04 KB)

Agenda spotkania.pdf (492.96 KB)

7 września 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Spotkania informacyjne w ramach rządowego programu CZYSTE POWIETRZE

Ogłoszenie o taksacji terenowej lasów

W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Rybnickiego” zleconego na podstawie umowy nr OŚ.6162.1.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., przez Powiat Rybnicki, informuje, że na terenie Gminy Jejkowice dla obrębu Jejkowice, odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, w terminie od dnia 27 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r.

Pracami będą objęte grunty lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls)

Taxus UL. Sp. z o.o.
ul. Płomyka 58 Warszawa
tel. 22 824 58 96

6 września 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o taksacji terenowej lasów

Święto plonów 2018

Wójt Gminy Jejkowice i Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zwracają się z prośbą o udekorowanie trasy korowodu dożynek gminnych, które odbędą się w dniu 09.09.2018r.

Po mszy św o godz.14.00 nastąpi przejazd korowodu dożynkowego.

Trasa korowodu będzie wiodła ulicami gminy:
początek korowodu – parking na ul. Wiatracznej, ul. Główna, ul. Przemysłowa, ul. Leśna, ul. Przed Koleją, ul. Dworcowa, ul. Poprzeczna.

Uroczystości dożynkowe połączone z zabawą dla mieszkańców gminy odbędą się na boisku przy ul. Poprzecznej.

Za okazaną pomoc przy organizacji dożynek z góry dziękujemy.

31 sierpnia 2018


Czytaj więcej o: Święto plonów 2018

Ogłoszenie - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) Wójt Gminy Jejkowice informuje, że uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, językowych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia przysługuje stypendium szkolne.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł. netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i ustalenia jej na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.)

Od 1 października 2018 kryterium dochodowe zostaje podniesione do kwoty 528,00 zł.

W takim przypadku stypendium zostanie przyznane od 1 października 2018r.

Szczegółowe informacje oraz druki „Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego” można otrzymać w Urzędu Gminy Jejkowice pok. 23

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 17 września 2018r. (poniedziałek)

Wnioski po tym terminie nie będą przyjmowane.

Wójt Gminy Jejkowice

/-/ Marek Bąk

 

31 sierpnia 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019

Dożynki Powiatowo - Gminne w Świerklanach

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Jejkowice informuje, że od dnia 01.08.2018r. do 31.08.2018r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi 86,00zł * ilość ha użytków rolnych

8 sierpnia 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego

Krajowy trening sprawności syren alarmowych

Urząd Gminy Jejkowice informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym, w wymienionym powyżej czasie, uruchomiony zostanie sygnał oznaczający odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

27 lipca 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Krajowy trening sprawności syren alarmowych

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jejkowicach

Termomodernizacja Obiektu Sportowo–Kulturalnego w Jejkowicach

Nabór otwarty na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych 2018

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomionym po raz kolejny przez Gminę Jejkowice Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice, przesyłamy Państwu zaproszenie do uczestnictwa w naborze otwartym na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych.

Przedmiotem naboru jest modernizacja kotłowni, polegająca na wymianie przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne, wysokosprawne urządzenia grzewcze w budynkach indywidualnych znajdujących się na obszarze Gminy Jejkowice.

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze: kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł na LPG.

W celu uczestnictwa w Programie należy przedstawić ofertę na podstawie następujących dokumentów:

16 lipca 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Nabór otwarty na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych 2018

Odbiór opracowań sytuacyjno-technicznych dla instalacji OZE

W związku z przekazaniem przez firmę Semper Power Sp. z o.o. dokumentacji technicznej dla projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”, począwszy od dnia 12.07.2018 r. w godzinach pracy tutejszego Urzędu Gminy, w pokoju nr 16 bądź 17 ( I piętro) można odbierać opracowania sytuacyjno - techniczne dla wybranych instalacji OZE.

11 lipca 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Odbiór opracowań sytuacyjno-technicznych dla instalacji OZE