Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 7/2017

Zarządzenie nr W.0050.55.2017 z dnia 26.07.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

26 lipca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 7/2017

Wojewódzki konkurs plastyczno-historyczny "Niepodległość”

Gmina Jejkowice pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jejkowice pana Marka Bąka ogłasza wojewódzki konkurs plastyczno – historyczny pt. „Niepodległość” (wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości). Konkurs jest częścią składową programu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017. Jejkowice - Pamiętamy”.

 

 

 

 

21 lipca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Wojewódzki konkurs plastyczno-historyczny "Niepodległość”

OPS Jejkowice informuje

Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jejkowicach ul. Szkolna 6 informuje że:

w sprawie uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

w sprawie Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Wychowawczych ( 500+)

od sierpnia 2017r. można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do  w/w świadczeń na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018r.

KRYTERIA DOCHODOWE:

Fundusz alimentacyjny:

725,00 netto na osobę w rodzinie

Świadczenia rodzinne:

674,00 netto na osobę w rodzinie

764,00 w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Świadczenia wychowawcze:

800,00 netto na osobę w rodzinie (na pierwsze dziecko)

1200,00 w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

 

Rokiem bazowym do obliczania dochodu rodziny jest rok 2016!!!

18 lipca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: OPS Jejkowice informuje

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

17 lipca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Przejdź do - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Ocalić od zapomnienia

Regulamin konkursu na monografię historyczno – literacką

Ocalić od zapomnienia”.

 

 

 

10 lipca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ocalić od zapomnienia

Miasteczko Piłkarskie

Przejdź do - Miasteczko Piłkarskie

Andrzej Paulus, Radny Powiaty Rybnickiego zaprasza na Miasteczko Piłkarskie.
Szczegóły na plakacie.

7 lipca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Miasteczko Piłkarskie

Główny Lekarz Weterynarii informuje

Przejdź do - Główny Lekarz Weterynarii informuje

Planowane przerwy w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Rybnika informuje, że w dniu 08.07.2017r. (sobota)
w godz.  07:00 - 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prac na sieci wodociągowej
w gminach:

JEJKOWICE, GASZOWICE, SZCZERBICE, PIECE.

5 lipca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Planowane przerwy w dostawie wody

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

Urząd Gminy Jejkowice przekazuje informację Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotyczącą żywności pochodzenia niezwierzęcego.

29 czerwca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

Zmiana ustawy o ochronie przyrody - dot. wycinki drzew

Informuje się, że od 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. Poz. 1074).

Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

20 czerwca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Zmiana ustawy o ochronie przyrody - dot. wycinki drzew

Jarmark Sezonowych Ofert Pracy

Przejdź do - Jarmark Sezonowych Ofert Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku serdecznie zaprasza do udziału w Jarmarku Sezonowych Ofert Pracy.Przedsięwzięcie skierowane jest do osób zainteresowanych znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia, a także poszukujących pracy sezonowej w kraju i za granicą.

14 czerwca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Jarmark Sezonowych Ofert Pracy