Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

UWAGA, NABÓR!

Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Organizacje pożytku publicznego

Zachęcamy Państwa korzystania z wygodnej, stale aktualizowanej bazy wszystkich organizacji pożytku publicznego, z możliwością łatwego przeszukiwania:

  • regionalnie - można wyselekcjonować organizacje z wybranego województwa, powiatu, gminy, miejscowości
  • branżowo - wybierając jeden z 15 tematów (np. edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia itp.)
  • według odbiorców działań.

Bazę znajdą Państwo tutaj: bazy.ngo.pl/opp.

23 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Baza Organizacji Pożytku Publicznego

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Organizacji Pozarządowych

Celem imprezy jest prezentacja potencjału lokalnych organizacji pozarządowych, promowanie ich różnorodności oraz integracja środowiska trzeciego sektora.

21 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Zapraszamy do udziału w Festiwalu Organizacji Pozarządowych

Informacja o rozpoczynającym się naborze na wymianę źródła ciepła na ekologiczne

Informujemy, że w ramach realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice" rozpocznie się kolejny nabór wniosków dla osób zainteresowanych wymianą starego pieca na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Na realizację tych zadań Urząd Gminy pozyska dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

21 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o rozpoczynającym się naborze na wymianę źródła ciepła na ekologiczne

Zaproszenie na warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jejkowice

Logotypy UEWójt Gminy Jejkowice wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają mieszkańców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych na spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów
służących opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jejkowice.

20 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Zaproszenie na warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jejkowice

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców

Rolniku: skorzystaj z turnusów rehabilitacyjnych i polisy ubezpieczenia przeznaczonych dla dzieci!

W okresie letnich wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Zarówno Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudniani przez Kasę, którzy wraz z pracownikami kulturalno-oświatowymi organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych.

20 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Rolniku: skorzystaj z turnusów rehabilitacyjnych i polisy ubezpieczenia przeznaczonych dla dzieci!

Turniej Skata Sportowego

Przejdź do - Turniej Skata Sportowego

Koncert Jazzowy

Przejdź do - Koncert Jazzowy

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

17 marca 2017


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

17 marca 2017


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice określającej kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

17 marca 2017


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2017