Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2018

Stowarzyszenie LYSKOR informuje o ogłoszonym naborze wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020:

Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania 
działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych 
producentów i usługodawców (dla osób zainteresowanych podjęciem 
działalności gospodarczej).

Termin naboru wniosków: 07 listopada 2018 r. – 21 listopada 2018 r. (do 
godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2018/10/23/nabor-wnioskow-w-ramach-prow-2014-2020-5/

Autor: Artur Szweda