Przekazanie sprzętu dla jednostki OSP Jejkowice zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2018

W dniu 14 czerwca 2018 roku w Remizie OSP Jejkowice odbyło się uroczyste przekazanie  dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Jejkowicach wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Jejkowice zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 23 000,00 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 22 770,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 230,00 zł.

Zakupiono torbę ratownictwa medycznego PSP-R-1, defibrylator, wentylator oddymiający, zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego oraz wspornik progowy. W uroczystym przekazaniu wzięli udział przedstawiciele władz Gminy wraz z Wójtem Gminy
oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach. Zakupione wyposażenie umożliwi jednostce OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa i nie tylko.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP

 • Powiększ zdjęcie Przekazanie sprzętu OSP

  Przekazanie sprzętu OSP