INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2018

Dnia 24.05.2018r. odbyło się losowanie "Wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego wymianę nieekologicznych kotłów na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych", które zostały zakwalifikowane do wymiany pieców w roku 2018 zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Spośród obecnych na losowaniu mieszkańców wyłoniona została 3-osobowa Komisja, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowania. Wylosowane zostały poniższe numery wniosków:

11 , 27 , 28 , 49 , 15 , 43 , 10 , 38 , 16 , 46 , 39 , 51 , 6 , 34 , 2 , 4 , 3 , 24 , 32 , 17 , 55 , 48 , 9 i 44.

Listę rezerwową stanowią wnioski o numerach:

31 , 33 , 29 , 19 , 22 i 1.

Autor: Artur Szweda