Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Jejkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.