Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  podziału Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze.

W ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze wpłynęła w dniu 16.02.2018r. uwaga Dyrektora Delegatury KBW w Katowicach dotycząca granicy okręgu 11. Chodzi o ul. Brzozową, która jest boczną ul. Gajowej(okręg 10). Zgodnie z podziałem na jednomandatowe okręgi wyborcze z 2012r ulica ta została włączona do okręgu nr 11 z uwagi na mniejszą liczbę wyborców w tym okręgu. Zgodnie z pkt 8 wytycznych stanowiących załącznik do uchwały PKW z dnia 05 lutego 2018r. ulice w okręgu powinny graniczyć ze sobą, gdy tymczasem ul. Brzozowa graniczy z okręgiem nr 10. W związku z powyższym uznano za zasadne dopisanie ul. Brzozowej do kręgu nr 10. Ponadto w projekcie uchwały zawarto sformułowanie dotyczące właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej. Tymczasem w dniu sesji Rady Gminy Jejkowice, na której uchwała ww sprawie zostanie podjęta właściwy terytorialnie będzie jeszcze Komisarz Wyborczy w Katowicach. Komisarz Wyborczy w Bielsku Białej będzie komisarzem właściwym od dnia 01 kwietnia 2018r.

Autor: Artur Szweda