Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 13/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Autor: Artur Szweda