Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 12/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał:

1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał.

Autor: Artur Szweda