Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał podatkowych na 2018 rok, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych a także w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał.

Autor: Artur Szweda